Edelstenen, mineralen en kristallen zijn natuurproducten en kunnen af en toe kleurverschillen of oneffenheden bevatten. Edelstenen, mineralen en kristallen werken enkel ondersteunend en zijn nooit een vervanging voor therapie. Raadpleeg daarom bij klachten altijd je huisarts.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Het gebruiken van deze website en zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen. Own Your Flow stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website. Own Your Flow biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Informatie op deze website

Toepassing van de informatie op de website van Own Your Flow is voor eigen risico. Edelstenen en mineralen kunnen ondersteunend werken maar zijn geen vervangers voor medicatie of enig ander medisch advies. Raadpleeg bij klachten dan ook altijd je huisarts of specialist. 

Own Your Flow streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Own Your Flow wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. Own Your Flow aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Own Your Flow alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Own Your Flow geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto's, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Own Your Flow worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Own Your Flow dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door Own Your Flow onderhouden en Own Your Flow heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. Own Your Flow geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

Virussen

Own Your Flow garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.