Celestien

Chemische formule

SrSO4

Kleur

Blauw, bruin, groen, grijs en kleurloos

Hardheid

3 - 3,5

Chakra

Keel chakra, Kruin chakra

Sterrenbeeld

Tweelingen, Vissen, Waterman

Affirmatie

“Ik ben een engelensteen”

 

Inhoud:

 1. Wat is Celestien?
 2. Betekenis van Celestien
 3. Geologische formatie: Hoe ontstaat Celestien?
 4. Chemische samenstelling van Celestien
 5. Fysieke eigenschappen van Celestien
 6. Vindplaats: Waar wordt Celestien gevonden?
 7. Celestien en het winnen van strontium

 

Wat is Celestien?

Celestien staat ook wel bekend als Celestiet en is een mineraal dat behoort tot de sulfaatgroep. De naam Celestien is afkomstig van het Latijnse woord “caelestis”, wat “hemels” betekent. Celestien wordt vaak gevonden in vulkanisch en afzettingsgesteente, vaak in combinatie met andere mineralen zoals Calciet, Zwavel en Gips.

De orthorombische kristalstructuur van Celestien is zeer kenmerkend. Celestien is een bros mineraal en je herkent de kristallen aan kleine prismatische punten die doorgaans helder van kleur zijn. De punten kunnen variëren van grootte en komen voor als individuele kristallen en clusters.

De kleur van Celestien is meestal lichtblauw, maar kan ook kleurloos, wit en zelfs groen of bruin zijn. Het kristal heeft de heldere, blauwe kleur te danken aan de aanwezigheid van sporen van strontium. Celestien is doorgaans transparant en doorschijnend.

Celestien heeft een hardheid van 3 tot 3,5 op de schaal van Mohs. Dit houdt in dat je dit mineraal kunt bekrassen met een mes, maar niet met je vingernagels. Celestien krijgt een glasachtige tot zelfs parelmoerachtige glans wanneer dit kristal gepolijst is.

De meeste Celestien die verkocht wordt, wordt gevonden in Madagaskar. Celestien uit Madagaskar is doorgaans blauwer dan stukken Celestien uit bijvoorbeeld Mexico of Brazilië, die een wat groenere, grijzere of zelfs gele tint kunnen hebben.

Celestien is niet alleen prachtig om als mineraal te hebben, maar heeft ook verschillende industriële toepassingen. Celestien bevat het element strontium. Dit element wordt gebruikt bij de productie van bijvoorbeeld vuurwerk. Wanneer strontium brandt, geeft het rode vlammen. Ook wordt strontium uit Celestien gebruikt bij de productie van glas, keramiek en bepaalde soorten batterijen. Celestien wordt zelfs gebruikt als toevoeging aan cement om de substantie nog sterker te maken.

Op spiritueel gebied wordt Celestien vaak geassocieerd met harmonie, rust en het goddelijke. Celestien kan het gevoel van vrede, helderheid en spiritueel ontwaken helpen bevorderen.

In het kort: Celestien is een prachtig mineraal en staat bekend om de heldere, lichtblauwe kleur, de orthorombische kristalstructuur en de gematigde hardheid van 3 tot 3,5. Celestien is niet alleen geweldig om zelf te hebben, maar wordt ook gebruikt voor verschillende industriële toepassingen, omdat Celestien het element strontium bevat.

 

Betekenis van Celestien

Het kristal Celestien werd in 1799 ontdekt door de Duitse geoloog A.G. Werner. De naam Celestien is afgeleid van het Latijnse woord ‘coelestis’, wat ‘hemels’ en ‘goddelijk’ betekent. De prachtige, hemelsblauwe kleur kan verbonden worden met het goddelijke. Celestien en haar blauwe kleur staan voor wijsheid, geluk en heiligheid.

 

Geologische Formatie: Hoe ontstaat Celestien?

Celestien vormt zich meestal in vulkanisch en afzettingsgesteente door de volgende vier stappen van het geologische proces:

 1. Verwering en erosie: Gesteente dat rijk is aan strontium, zoals kalksteen en dolomiet, verweren en eroderen. Hierbij komen strontiumionen (Sr2+) vrij.
 1. Reactie met het grondwater: De vrijgekomen strontiumionen komen in het grondwater terecht en reageren met sulfaationen (SO42-) die afkomstig zijn uit bronnen zoals vulkanische activiteit.
 1. Neerslag: De sulfaat- en strontiumionen kunnen onder specifieke omstandigheden oververzadigd raken in de grondwateroplossing. Dit zorgt ervoor dat er Celestienkristallen neerslaan terwijl de oplossing afkoelt en verdampt.
 1. Kristalgroei: De neergeslagen deeltjes van de Celestienkristallen kunnen na verloop van tijd groeien in omvang. Dit groeiproces wordt bevorderd in een omgeving waarbij elementen langzaam verdampen, bij hoge concentraties sulfaat en strontium, en de geschikte plek en ruimte voor de kristallen om zich te ontwikkelen.

 

Chemische samenstelling van Celestien

De Chemische samenstelling van Celestien ziet er als volgt uit:

 1. Chemische formule van Celestien: SrSO4 
 1. Elementen: Celestien bestaat uit een combinatie van strontium (Sr), zwavel (S) en zuurstof (O).
 1. Strontiumgehalte: Het element dat het meest aanwezig is in Celestien is strontium en bedraagt een groot deel van de chemische samenstelling.
 1. Sulfaation: Celestien bevat het sulfaation (SO42-), dat in de aanwezigheid van strontium het kristal Celestien kan vormen.

 

Fysieke eigenschappen van Celestien

Dit zijn alle fysieke eigenschappen van Celestien op een rijtje:

 1. Kleur: Het mineraal Celestien staat bekend om de prachtige, lichtblauwe en hemelsblauwe kleur. Celestien kan ook kleurloos, wit, bruin, groen, grijs en zelfs geel zijn.
 1. Kristalstructuur: Celestien heeft een orthorombische kristalstructuur dat je kunt herkennen aan drie assen van verschillende lengtes die loodrecht op elkaar staan. 
 1. Hardheid: Celestien heeft een hardheid van 3 tot 3,5 op de schaal van Mohs. Dit is relatief zacht vergeleken met veel andere kristallen.
 1. Splijting: Celestien heeft een perfecte splijting langs de kristalvlakken. Hierdoor kan Celestien eenvoudig in dunne, platte lagen gespleten worden.
 1. Transparantie: Celestien is vaak transparant tot doorschijnend, waardoor licht er gemakkelijk doorheen kan schijnen. Grotere stukken Celestien kunnen vaker wat ondoorzichtiger lijken.
 1. Glans: Wanneer Celestien is gepolijst, heeft het kristal een glasachtige tot parelmoerachtige glans.
 1. Oplosbaarheid: Celestien is oplosbaar in zoutzuur.
 1. Dichtheid: De dichtheid van Celestien varieert van 3,9 tot 4,0 gram per kubieke centimeter.
 1. Textuur: Celestien heeft vaak een korrelige of vezelige structuur.

 

Vindplaats: Waar wordt Celestien gevonden?

Celestien wordt in veel verschillende regio’s van over de hele wereld gevonden. Hieronder vind je een aantal van de locaties waar Celestien wordt gevonden:

 1. Madagaskar: De Celestienkristallen die in Madagaskar worden gevonden staan bekend om hun hoge kwaliteit. De Sakoany-afzetting in de provincie Mahajanga van Madagaskar staat vooral bekend om de grote stukken Celestien met prachtige vormen die er worden gevonden.
 1. Mexico: In de staat Coahuila in Mexico wordt veel Celestien gevonden, en dan met name in de afzettingen in gemeenten als Múzquiz en Sabinas.
 1. Verenigde Staten: Celestien wordt in de Verenigde Staten vooral gevonden in San Bernardino County in Californië, Muskingum County in Ohio en Schoharie County in New York.
 1. Iran: In de provincies Kerman en Semnan in Iran worden afzettingen met Celestien gevonden.
 1. Brazilië: Celestien wordt in Brazilië voornamelijk gevonden in regio’s als Rio Grande do Sul, Bahia en Paraná.
 1. China: In China wordt veel Celestien gevonden in afzettingen in onder andere de provincies Hunan, Guangxi en Jiangsu. 
 1. Andere landen: Overige landen waar Celestien ook gevonden wordt, zijn Spanje, Italië, Polen, Rusland, Marokko, het Verenigd Koninkrijk en Canada.

 

Celestien en het winnen van strontium

De mijnen waarin Celestien wordt gevonden, worden voornamelijk gebruikt voor het winnen van het strontium. Dit element wordt in veel verschillende industriële toepassingen gebruikt. Een aantal van de locaties waar strontium wordt gewonnen, en waar ook Celestien wordt gevonden, zijn:

 1. Strontian, Schotland: Het dorpje Strontian, gelegen in het westen van Schotland, heeft haar naam te danken aan het element strontium. In dit gebied wordt veel strontium gewonnen en Celestien gevonden.
 1. Sakoany, Madagaskar: De Sakoany-afzetting in Madagaskar is een bekende locatie waar veel Celestienkristallen van hoge kwaliteit worden gevonden.
 1. San Bernardino County, Californië, Verenigde Staten: In de Pugh Quarry en de Imperial Mine in Californië wordt veel Celestien gevonden. Deze locaties worden gebruikt voor het winnen van Celestien om de schoonheid van het mineraal en voor de industriële toepassingen van Celestien.
 1. Coahuila, Mexico: In de staat Coahuila in het noorden van Mexico wordt veel Celestien gevonden, voornamelijk in de gemeenten Múzquiz en Sabinas. Deze locaties worden gebruikt voor het winnen van strontium.
 1. Guangxi, China: In de provincie Guangxi, gelegen in het zuid-oosten van China, worden Celestienafzettingen afgegraven voor het element strontium.

Benieuwd?

Ben je benieuwd naar Celestien en wil je het graag zelf bekijken? Klik hier om naar de webshop te gaan om te kijken of er nog stukken Celestien beschikbaar zijn.

Misschien is dit wat voor je